17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

spend

tiêu, ăn tiêu

Xóa

return

trở lại, trở về

Xóa

draw

rút ra

Xóa

die

mất đi, tắt đi, tàn lụi đi

Xóa

hope

hy vọng

Xóa

create

tạo ra, sáng tạo

Xóa

walk

đi, đi bộ, cuốc bộ

Xóa

sell

bán

Xóa

wait

chờ, đợi, chờ đợi

Xóa

cause

nguyên nhân

Xóa

pass

sự thi đỗ, sự trúng tuyển

Xóa

lie

nói dối

Xóa

accept

nhận, chấp nhận

Xóa

watch

xem (TV, trận đấu bóng…, như một hình thức giải trí)

Xóa

raise

nâng lên, đưa lên, giơ lên; kéo lên