17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

countryside

nông thôn, miền quê

Xóa

village

làng, xã

Xóa

city

thành phố (lớn hơn town)

Xóa

warm

ấm áp

Xóa

relaxing

thư giãn

Xóa

escape

trốn thoát, thoát

Xóa

communities

cộng đồng

Xóa

private

riêng tư; cá nhân