17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

announce

thông báo

Xóa

land

hạ cánh, cập bến

Xóa

flight

chuyến bay

Xóa

seaside

ven biển

Xóa

conclusion

sự kết luận, phần kết luận

Xóa

height

chiều cao, độ cao

Xóa

overjoyed

vui mừng khôn xiết

Xóa

relieved

nhẹ nhõm

Xóa

experience

trải nghiệm, kinh nghiệm

Xóa

panic

cơn hoảng loạn 

Xóa

scream

gào thét, hét lên

Xóa

choke

nghẹt thở, ngạt thở, sặc

Xóa

smoke

khói