Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Bill Walker works for an import-export company.
Bill Walker làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu.
Last Wednesday morning Bill rang his office at nine o'clock.
Sáng thứ Tư tuần rồi Bill gọi điện đến cơ quan lúc 9 giờ.
His boss, Mr Thompson, answered the phone.
Ông Thompson, thủ trưởng của anh trả lài điện thoại.
Hello, Thompson here...
Alô, Thompson đây...
Hello. This is Bill Walker.
Alô. Tôi là Bill Walker.
Oh, hello, Bill.
Ô, chào Bill.
I'm afraid I can't come to work today, Mr Thompson.
Thưa, chắc là tôi không thể đi làm hôm nay được ông Thompson à.
Oh, what's the problem?
Ồ, có chuyện gì vậy?
I've got a very sore throat.
Tôi bị viêm họng nặng.
Yes, you sound ill on the phone.
Ừ, nghe giọng nói của anh qua điện thoại có vẻ bệnh đó.
Yes, I'll stay in bed today, but I'll be able to come tomorrow.
Vâng, hôm nay tôi nghỉ dưỡng ở nhà nhưng ngày mai tôi đi làm được rồi.
That's all right, Bill. Stay in bed until you feel well enough to work.
Ðược rồi, Bill ạ. Cứ nghỉ đi chừng nào khỏe rồi hãy đi làm.
Thank you, Mr Thompson... Goodbye.
Cảm ơn ông Thompson... Xin chào ông.
Goodbye, Bill.
Chào Bill nhé.
Mr. Thompson liked Bill very much.
Ông Thompson rất mến Bill.
At 12.30 he got into his car, drove to a shop and bought some fruit for him.
Lúc 12.30 ông lên xe, lái ra cửa hàng mua ít trái cây cho anh ta.
He went to Bill's flat and rang the doorbell.
Ông đến căn hộ của Bill và nhấn chuông cửa.
Bill's wife, Susan, answered the door.
Vợ Bill, Susan, ra mở cửa.
Oh, Mr. Thompson! Hello... how are you?
Ồ, ông Thompson! Xin chào... ông có khỏe không?
Fine, thanks, Susan. I've just come to see Bill. How is he?
Khỏe, cảm ơn Susan. Tôi đến thăm Bill đây. Anh ấy thế nào?
He doesn't look very well.
Ảnh không được khỏe lắm.
I wanted him to see the doctor.
Tôi muốn đưa ảnh đi bác sĩ đó.
I'll go in and see him...
Ðể tôi vào thăm anh ấy nhé...
Hello, Bill!
Chào Bill!
Oh... hello... hello, Mr Thompson... er... er...
Ồ... xin chào... chào ông Thompson... ơ..
I've bought some fruit for you, Bill.
Tôi mang ít trái cây cho anh, Bill à.
Thank you very much, Mr Thompson.
Cảm ơn ông nhiều lắm.
Well... I had to pass your house anyway. How's your throat?
Ư... dẫu sao tôi cũng phải đi ngang nhà anh mà. Sao, cổ họng thế nào rồi?
It seems a little better. I'll be O.K. tomorrow.
Dường như nó đỡ hơn rồi ông à. Ngày mai sẽ khỏe thôi.
Well, don't come in until you feel better.
Thôi, chừng nào thật khỏe rồi hãy đi làm.
All right... but I'm sure I'll able to come in tomorrow.
Dạ... nhưng chắc chắn là ngày mai tôi đi làm được.
Goodbye, Bill.
Thôi, tạm biệt Bill nhé.
Goodbye, Mr Thompson.
Dạ, xin chào ông Thompson.
At three o'clock in the afternoon, Mr Thompson locked his office door, and switched on his portable television.
Lúc 3 giờ chiều, ông Thompson khóa cửa văn phòng và bật máy truyền hình xách tay.
He wanted to watch an important international football match
Ông muốn xem trận đấu bóng đá quốc tế quan trọng.
It was England against Brazil.
Ðội Anh đấu với đội Braxin.
Both teams were playing well, but neither team could score a goal.
Cả hai đội chơi rất tốt, nhưng chưa đội nào ghi được bàn thắng.
The crowd were cheering and booing. It was very exciting.
Ðám đông đang reo hò và la ó. Trận đấu thật hào hứng.
Then at 3.20, England scored from a penalty.
Rồi lúc 3 giờ 20, đội Anh ghi bàn từ cú đá phạt đền.
Mr Thompson jumped out of his chair.
Ông Thompson nhảy ra khỏi ghế.
He was very excited.
Ông rất phấn khởi.
He was smiling happily when suddenly the cameraman focused on the crowd.
Ông đang mỉm cười vui vẻ thì bất chợt nhân viên quay hình đưa máy hướng về đám đông.
Mr Thompson's smile disappeared and he looked very angry.
Nụ cười của ông Thompson tắt hẳn và trông ông rất giận.
Bill Walker's face, in close-up, was there on the screen.
Gương mặt của Bill Walker được quay cận cảnh, hiện ra trên màn hình.
He didn't look ill, and he didn't sound ill.
Trông anh ấy không có vẻ bệnh hoạn gì cả và giọng nói cũng không có vẻ ốm đau gì.
He was smiling happily and cheering wildly!
Anh ấy đang cười sung sướng và reo hò vang dậy!
Học câu