Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Flat 4
Căn hộ số 4
185 Kings Road Chelsea London S.W.3 5th May 1979
185 Kings Road Chelsea London S.W.3 Ngày 5 tháng 5, 1979
Dear Daddy,
Ba kính yêu,
Thank you very much for the birthday present.
Cám ơn ba rất nhiều về món quà sinh nhật.
I was very pleased with the Ferrari, but I didn't like the colour, so I'm going to change it.
Con rất vừa ý với chiếc Ferrari, nhưng con không thích màu của nó lắm, cho nên con sẽ đổi chiếc xe khác.
I saw Tom again yesterday.
Ngày hôm qua con có gặp lại Tom.
You're worried about him, aren't you?
Ba lo ngại về anh ấy phải không?
Well, don't worry about him.
Thôi, ba đừng lo về anh ấy nữa.
He's all right.
Anh ấy được lắm.
He's very good at his job...
Anh ấy làm việc tốt lắm...
He's a drummer in a pop group.
Anh ấy là tay trống trong một ban nhạc pop.
I'm going to bring him for dinner next weekend, so you can meet him.
Cuối tuần tới, con sẽ đưa anh ấy về dùng cơm tối, để ba có thể gặp anh ấy.
Love, Samatha
Thương ba nhiều, Samatha
P.S. We love each other very much.
Tái bút: Chúng con yêu nhau lắm.
He isn't interested in your money.
Anh ấy chẳng quan tâm đến tiền bạc của ba đâu.
Dear Samantha,
Samantha con yêu,
I'm sorry about last weekend.
Ba rất tiếc về sự việc cuối tuần qua.
I was very angry with Tom, but he was very rude to me.
Ba rất giận Tom, nó thô lỗ với ba quá.
I'm not a stupid old fool.
Ba đâu phải là thằng già ngu ngốc.
I'm tired of long-haired young men!
Ba chán những thanh niên tóc dài lắm rồi!
He didn't even dress for dinner!
Nó thậm chí không chịu ăn mặc đàng hoàng để ăn tối nữa!
You love him, I know.
Ba biết là con yêu nó.
I just feel sorry for you, and I'm worried about your future.
Ba chỉ cảm thấy thương con, và ba lo lắng cho tương lai của con.
Tom likes pop music.
Tom thích nhạc trẻ.
He isn't interested in anything else.
Nó chẳng quan tâm tới gì khác nữa.
He isn't interested in you at all.
Nó không quan tâm gì tới con cả.
You're making a terrible mistake.
Con đang mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.
And I'm glad he isn't interested in my money, because he isn't going to get any.
Ba cũng mong là nó không để ý tới tiền bạc của ba, bởi vì nó sẽ chẳng lấy được đồng nào đâu.
Học câu