Giả lập hội thoại


Well, Here is your breakfast!

Bữa sáng của cô đây ạ!

Thanks so much. Miss, I believe I ordered my eggs scrambled, and these are fried.

Cám ơn rất nhiều. Này cô, tôi nhớ rằng tôi gọi món trứng bác, và đây là món trứng chiên mà.

Sorry, your friend over there ordered fried eggs, and I gave you his by mistake.

Thật xin lỗi, bạn của cô đã gọi trứng chiên ạ, tôi đưa nhầm trứng của bạn cô cho cô ạ.

Oh yeah. Here, I will just trade with him.

Ồ vâng. Để đây đi, tôi sẽ chuyển cho anh ta.

Here are your pancakes, madam.

Bánh rán của cô đây ạ.

But I ordered waffles!

Nhưng tôi gọi bánh quế mà!

I am so sorry!

Tôi rất xin lỗi!

That's OK. I will eat my eggs and bacon, and you can take my pancakes back.

Tôi sẽ ăn trứng với thịt muối hông khói, cô có thể lấy lại món bánh xèo.

Good, madam. I will take care of that right away.

Tốt quá thưa cô, tôi sẽ làm ngay bây giờ ạ.

Thank you so much!

Cảm ơn!