17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

informal

thân mật, không trang trọng, không chính thức

Xóa

budget

ngân quỹ, ngân sách, kinh phí

Xóa

icing

lớp kem phủ trên mặt bánh

Xóa

clap

vỗ, vỗ tay

Xóa

slice

miếng mỏng, lát mỏng

Xóa

biscuit

bánh quy

Xóa

restaurant

nhà hàng

Xóa

convince

thuyết phục, làm cho tin

Xóa

formal

trang trọng, chính quy

Xóa

prize

giải thưởng, phần thưởng

Xóa

mess

đống lộn xộn, mớ bừa bộn, hỗn độn

Xóa

expensive

đắt tiền, tốn kém

Xóa

noisy

ồn ào