Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
This is a good spot. Let’s stop and have our picnic next to the river
Đây là một địa điểm đẹp. Hãy dừng lại và tổ chức chuyến dã ngoại bên cạnh bờ sông.
Good idea. Walking always makes me hungry. I’m ready for lunch
Ý tưởng hay đấy. Đi bộ luôn luôn khiến tớ đói bụng.Tớ đã sẵn sàng cho bữa trưa lắm rồi.
We can sit here on the grass. Oh no! Someone forgot to throw these empty paper bags away. There is litter everywhere!
Chúng ta có thể ngồi đây, trên bãi cỏ. Ồ không! ai đó ai đó đã quên vứt những chiếc túi rỗng này đi rồi, rác ở khắp mọi nơi.
Why do people always leave litter around? It’s not a nice thing to do. It spoils other people’s picnics.
Tại sao mọi người luôn bỏ lại lại vậy? Đó không phải là một việc tốt, nó làm hỏng chuyến dã ngoại của những người khác.
I think they are lazy. Or maybe they just don’t care. Look, there are some empty cans and glass bottles under that tree, too
Tớ nghĩ rằng do họ lười. Hoặc có thể chỉ là họ không quan tâm. Nhìn kìa,cũng có một bài lon và lọ nhựa dưới cái cây kia
People should clean up before they leave, and not leave litter lying around.
Mọi người nên dọn dẹp trước khi họ rời đi và không để rác bừa bài xung quanh.
That’s right. Well, after our picnic, let’s pick up all the litter we can and take it out of here.
Đúng vậy. Chà, sau chuyến dã ngoại này, hãy nhặt tất cả rác mà chúng ta có thể và mang chúng ra khỏi đây.
OK! And next week, let’s come back with friends and pick up some more.
Ok! Và còn tuần sau, hãy quay lại cùng các bạn của mình và nhặt thêm nhiều rác nữa.
Good idea!
Ý kiến hay đấy!
Học câu