17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

history

môn lịch sử

Xóa

mathematics

toán học

Xóa

college

trường cao đẳng

Xóa

university

trường đại học

Xóa

popular

phổ biến, được ưa chuộng

Xóa

matriculate

trúng tuyển vào đại học

Xóa

art

môn học về nghệ thuật, xã hội (văn, sử...)

Xóa

exam

kì thi

Xóa

philosophy

triết học, triết lý

Xóa

literature

văn chương, văn học

Xóa

physics

vật lý, môn vật lý