17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

tall

cao

Xóa

tiny

rất nhỏ, nhỏ xíu, bé tí

Xóa

more

nhiều hơn

Xóa

some

một ít, một vài, một số

Xóa

one

duy nhất, một

Xóa

all

tất cả, cả

Xóa

many

nhiều

Xóa

most

lớn nhất, nhiều nhất

Xóa

other

khác; người khác; cái khác

Xóa

such

thật là, quả là

Xóa

even

nhẵn, bằng phẳng, trơn tru

Xóa

just

công bằng

Xóa

good

tốt, ổn

Xóa

any

mọi, bất cứ

Xóa

each

mỗi

Xóa

much

nhiều, lắm

Xóa

own

của chính mình, của riêng mình

Xóa

new

mới

Xóa

great

tốt đẹp, tuyệt

Xóa

suspicious

đáng ngờ, khả nghi