Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Shall we go out tonight?
Tối nay mình đi chơi nhé?
O.K. Let's go to a restaurant.
Nhất trí. Mình đi nhà hàng đi.
Which one?
Nhà hàng nào?
How about "The Flamenco"?
Nhà hàng "Flamenco" được không?
"The Flamenco"? Which one's that?
Flamenco à? Đó là nhà nào?
Don't you remember? That's the one that serves sea-food...
Anh không nhớ à? Cái nhà hàng bán đồ biển đó.
Oh, yes!
Ồ, đúng rồi!
Look over there!
Anh nhìn đằng kia kìa!
Where?
Chỗ nào?
In the corner... it's Jack West, isn't it?
Trong góc kia... Jack West kìa, phải không?
Where? I can't see him...
Đâu? Anh không thấy hắn.
There! He's the one that's wearing a black suit.
Kia kìa! Hắn là người mặc bộ đồ đen đó.
Oh! The one that's talking so loudly... what about him?
Ồ! Người đang nói chuyện ồn ào đó à? Anh ta sao vậy?
He used to be at college with us.
Trước đây hắn học Đại học chung với mình đấy.
He was the only one that didn't pass the exams.
Hắn là người duy nhất không đậu kỳ thi đó.
Hmm, he looks very successful.
Hừm, trông hắn có vẻ thành đạt quá ha.
What does he do now?
Bây giờ hắn làm gì?
Nothing. He doesn't have to work.
Chẳng làm gì cả. Hắn không cần làm việc.
Why not?
Sao lại không?
Well, you remember, don't you? He married Patty Hetty.
Anh còn nhớ chứ? Hắn đã cưới Patty Hetty.
Patty Hetty?
Patty Hetty?
Yes, the girl that inherited a fortune, her father was millionaire.
Ờ, cái cô gái mà thừa hưởng cả gia tài đó. Cha cô là triệu phú mà.
Ah, yes... isn't she the one that killed herself?
Ư nhớ rồi... và cô ta là người đã tự tử phải không?
That's right... and he got all the money!
Đúng vậy...và rồi hắn được hưởng hết tiền bạc!
Học câu