17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

channel

kênh truyền hình

Xóa

media

phương tiện truyền thông

Xóa

article

bài báo

Xóa

attention

sự chú ý

Xóa

audience

khán giả

Xóa

celebrity

người nổi tiếng

Xóa

compose

soạn, sáng tác (nhạc)

Xóa

exhibition

cuộc triển lãm

Xóa

gallery

phòng trưng bày nghệ thuật

Xóa

music

âm nhạc

Xóa

opera

nhạc kịch, ô-pê-ra

Xóa

orchestra

ban nhạc, dàn nhạc

Xóa

perform

trình diễn, biểu diễn

Xóa

performance

tiết mục biểu diễn, màn trình diễn

Xóa

performer

người biểu diễn, người trình diễn

Xóa

theatre

rạp hát, nhà hát

Xóa

work

tác phẩm