17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

pleased

vui lòng, vừa lòng, vừa ý

Xóa

meet

gặp

Xóa

nice

thú vị, dễ chịu

Xóa

hello

Xin chào, chào