17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

notebook

vở, sổ tay, sổ ghi chép

Xóa

excited

phấn chấn, phấn khích

Xóa

knock

gõ cửa

Xóa

smart

bảnh bao, sáng sủa, thông minh