17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

guide

hướng dẫn, chỉ dẫn

Xóa

trick

mánh khoé

Xóa

craft

nghề thủ công

Xóa

comic

truyện tranh

Xóa

hurry

sự vội vàng, sự hấp tấp

Xóa

tool

dụng cụ

Xóa

melody

giai điệu

Xóa

improve

cải tiến, cải thiện; trở nên tốt hơn