Giả lập hội thoại


There are so many pieces of pottery here, Phong. Do your grandparents make all of them?

Có quá nhiều gốm ở đây Phonng à. Có phải ông bà cậu làm ra tất cả chúng không?

They can't because we have lots of products. They make some and other people make the rest.

Không đâu vì có rất nhiều . Họ chỉ làm một ít và những người khác làm phần còn lại

As far as I know, BatTrang is one of the most famous traditional craft villages of Ha Noi, right?

Theo mình được biết thì Bát Tràng là một trong số những làng nghề nổi tiếng nhất ở Hà Nội. Đúng chứ?

Right. My grandmother says it's about 700 years old.

Đúng rồi. Ông mình nói nó được 700 năm rồi.

Wow! When did your grandparents set up this workshop?

Wow. Ông cậu mở xưởng từ khi nào?

My great-grandparents started it, not my grandparents. Then my grandparents took over the business. All the artisans here are my aunts, uncles, and cousins.

Cụ tớ mở chứ không phải ông đâu. Sau đó ông tớ kế nhiệm lại. Tất cả thợ ở đây đều là cô, chú và anh chị em họ của tớ.

I see. Your village is also a place of interest of Ha Noi, isn't it?

À tớ hiểu rồi. Làng cậu cũng là 1 địa điểm thú vị ở Hà Nội phải không?

Yes. People come here to buy things for their house. Another attraction is they can make pottery themselves in workshops.

Đúng. Mọi người tới đây mua đồ. Điều hấp dần nữa là họ có thể tự làm gốm ở xưởng.

That must be a memorable experience.

Hẳn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

In Viet Nam there are lots of craft villages like Bat Trang. Have you ever been to any others?

Ở Việt Nam cũng có rất nhiều những làng nghề như này. Các cậu đã đến đó bao giờ chưa?

I've been to a conical hat making village in Hue!

Mình từng đến làng nghề làm nón lá ở Huế.

Cool! This is my first one. Do you think that the various crafts remind people of a specific region?

Tuyệt. Đây là lần đầu tiên của mình. Các cậu có nghĩ mỗi nghề gợi người ta nghĩ đến 1 vùng miền đặc trưng không?

Sure. It's the reason tourists often choose handicrafts as souvenirs.

Chắc chắn rồi. Đó là lí do người ta chọn đồ thủ công làm quà lưu niệm

Let's go outside and look round the village.

Hãy ra ngoài và thăm thú ngôi làng nào.