17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

battery

bộ pin; bộ ắc quy

Xóa

oversleep

ngủ quá giấc

Xóa

cinema

rạp chiếu phim

Xóa

miss

bỏ lỡ

Xóa

outside

ở ngoài (ngôi nhà chính)

Xóa

flat

hết pin (ắc quy...)

Xóa

class

lớp học

Xóa

far

(xa xôi