Giả lập hội thoại


Hi Boss!

Chào sếp.

Hi ya, B. Good to see you! Making use of my open-door policy.

Chào Belinda, rất vui được gặp chị. Cứ tận dụng chính sách mở cửa của tôi đi.

Boss, there is not a door on this office. You have a good sense of humor.

Sếp ơi, văn phòng mình chẳng có cái cửa nào. Sếp vui tính quá.

Well, are you here to get some new jokes?

À, thế chị đến đây để nghe thêm chuyện cười à?

Not new jokes; I actually noticed a discrepancy in the accounting.

Không phải chuyện cười mới. Thực sự thì tôi để ý thấy có sự sai lệch trong bộ phận kế toán.

Well, thanks for bringing it up! We always need good solid accounting in this business.

À, cảm ơn chị đã nói cho tôi biết. Trong ngành kinh doanh này, công tác kế toán cần phải nhất quán và đúng.

Wonderful, I am so glad you can help.

Tuyệt quá. Tôi rất vui vì sếp có thể giúp.

So what is it?

Vậy vấn đề là gì vậy?

Carlos actually pointed it out to me.

Thực sự thì Carlos chỉ ra cho tôi.

Don't give your brownie points to Carlos!

Đừng đưa điểm cộng cho Carlos!

Ok, well, here is his pay stub and here is mine. Since you told us last week, we had both been promoted to full-time status, we have been very excited to be here as full time employees.

Vâng, đây là phiếu lương của anh ấy và đây là của tôi. Vì sếp đã bảo tuần trước rằng cả hai chúng tôi được đưa lên vị trí toàn thời gian. Chúng tôi đều rất phấn khích được làm ở vị trí đó trong công ty.

I should hope so. I like to be right about things.

Tôi cũng hy vọng vậy. Tôi cũng muốn mình thực hiện đúng.

Yea, that's why I knew you would be the person who could set this right. See, Carlos' new status shows up on his paycheck with the full-time employee pay, but mine still appears to be a probationary call agent. I really like it here and want to make sure I'm full time.

Vâng, đó là lý do tại sao tôi biết sếp sẽ là người sẽ xử lý công bằng việc này. Sếp xem, vị trí công việc của Carlos trên phiếu lương là thanh toán cho nhân viên toàn thời gian nhưng trên phiếu của tôi vẫn ghi là nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại trong giai đoạn thử việc. Tôi rất thích làm việc ở đây nhưng tôi muốn chắc chắn mình là nhân viên toàn thời gian.

Oh, of course. I can definitely update that so it shows up on your paycheck. We like you and want to keep you around.

Ồ, tất nhiên rồi. Tôi hoàn toàn có thể cập nhật lại vị trí đó trên phiếu lương của chị. Chúng tôi rất thích chị và muốn chị làm việc ở đây.

Thank you so much, I knew you could do it.

Cảm ơn rất nhiều, tôi biết là sếp có thể làm được mà.