17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

discrepancy

sự sai lệch

Xóa

joke

chuyện đùa

Xóa

accounting

kế toán

Xóa

probationary

thử việc

Xóa

status

địa vị, cương vị