17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

safety

sự an toàn

Xóa

pleasant

thoải mái, dễ chịu

Xóa

imaginative

tưởng tượng (không có thực)

Xóa

jams

làm tắc nghẽn (đường sá…)

Xóa

crash

va chạm xe, tai nạn xe

Xóa

fuel

chất đốt, nhiên liệu

Xóa

pollution

sự ô nhiễm