17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

football

bóng đá

Xóa

play

chơi

Xóa

teach

dạy

Xóa

robots

người máy

Xóa

worker

(thường ở dạng ghép) công nhân

Xóa

doctor

bác sĩ

Xóa

home

nhà, gia đình

Xóa

minor

nhỏ [hơn], không quan trọng, thứ yếu

Xóa

role

vai, vai trò