17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

terrorist

kẻ khủng bố

Xóa

adventure

cuộc phiêu lưu

Xóa

danger

hiểm họa, mối đe dọa

Xóa

thrilling

hồi hộp, ly kì