Giả lập hội thoại


Any questions about the job?

Anh có hỏi gì về việc làm này không?

Yes, madam. When will I know if I have the job?

Thưa bà, có ạ. Khi nào tôi biết là tôi được nhận vào làm hay không?

We should know whom we want to hire by next Monday if we decide.

Chúng tôi cần biết chúng tôi muốn thuê ai trước thứ hai tới nếu chúng tôi quyết định được.

How many staff are there in your department?

Trong phòng của bà có bao nhiêu nhân viên?

About fifty people.

Khoảng 50 người.

Is the job full-time or part-time?

Việc làm này là toàn thời gian hay bán thời gian?

Full-time.

Toàn thời gian?

What are the hours?

Giờ làm việc thì thế nào?

We work a five-day week, from 8 to 4 with an hour for lunch.

Chúng tôi làm việc một tuần 5 ngày, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, có một tiếng để ăn trưa.

Is there overtime?

Có làm thêm giờ không ạ?

Sometimes but not often.

Thỉnh thoảng thôi chứ không thường xuyên lắm.

By the way, will there be any chances I might work abroad in the future?

À, có cơ hội nào tôi có thể làm việc ở nước ngoài trong tương lai không ạ?

Yes, if you do well, you will have a good chance to be transferred overseas.

Có chứ, nếu anh làm tốt, anh sẽ có cơ hội tốt được thuyên chuyển ra nước ngoài.

I have no further questions, thank you.

Tôi không còn câu hỏi nào nữa, cảm ơn.