Giả lập hội thoại


You will be hearing from us by next Saturday. Shall we notify you of our decision by mail or phone?

Cô sẽ biết tin từ chúng tôi trước thứ 7 tới. Chúng tôi sẽ thông báo đến cô về quyết định của chúng tôi bằng thư tay hay bằng điện thoại?

You'd better do it by a call. Do you have my number?

Tốt hơn ông nên gọi điện. Ông có số điện thoại của tôi không?

Yes, I see it here on the resume.

Có tôi xem nó ở đây trên bản lý lịch của cô.

It would be difficult for you to reach me by phone. Since I live in a student dormitory, you can call me at my home at 8818880 in the evening.

Liên lạc với tôi bằng điện thoại bàn sẽ khó cho ông vì tôi sống ở ký túc xá sinh viên. Ông có thể gọi vào số ở nhà tôi là 8818880 vào buổi tối.

Thank you for your interest in our company.

Cảm ơn cô đã quan tâm đến công ty của chúng tôi.

I will look forward to hearing from you.

Tôi mong nhận được tin từ ông ạ.

How can I will contact you about our decision?

Chúng tôi có thể liên lạc với anh bằng cách nào về quyết định của chúng tôi?

By telephone, please. Do you have my number?

Dạ, bằng điện thoại ạ. Bà có số điện thoại của tôi không ạ?

Yes, I see it here on the resume. May I call you at your office about our decision?

Có tôi xem nó ở đây trên bản lý lịch của anh. Tôi có thể gọi cho anh ở cơ quan của anh về quyết định của chúng tôi không?

Yes, please.

Dạ, được ạ.

What's the best time to call you, then?

Vậy thì tốt nhất nên gọi cho anh vào giờ nào?

Between four and five in the afternoon.

Từ 4 đến 5 giờ chiều ạ.

We will let you know probably next Tuesday. I hope to give you the positive reply.

Có lẽ thứ 3 tới chúng tôi sẽ báo cho anh biết. Tôi hy vọng sẽ báo cho anh câu trả lời tích cực.

Thank you, I will be glad to hear that.

Cảm ơn bà, tôi sẽ rất vui khi nghe thế.

Thank you for coming.

Cảm ơn anh đã đến.

The pleasure is mine. It's been nice talking with you madam.

Tôi rất hân hạnh thưa bà. Tôi rất vui mừng được tiếp xúc với bà ạ.

Good luck to you. Goodbye.

Chúc anh may mắn. Tạm biệt.

Goodbye.

Tạm biệt bà.