Giả lập hội thoại


Thank you very much for giving me this opportunity Mr Brian.

Thưa ông Brian, cảm ơn ông rất nhiều vì đã dành cho tôi cơ hội này.

You're welcome. We will let you know the result as soon as possible.

Không có chi. Chúng tôi sẽ báo cho cô biết kết quả càng sớm càng tốt.

Thank you. I look forward to hearing from you.

Cảm ơn ông. Tôi mong sẽ nhận được tin từ ông.

Let's keep in touch.

Chúng ta hãy giữ liên lạc.

Do I need to have a second interview?

Tôi cần có cuộc phỏng vấn lần hai không ạ?

We'll notify you if necessay.

Chúng tôi sẽ thông báo đến cô nếu cần thiết.

OK. I hope to see you again, goodbye.

Dạ được, tôi hy vọng được gặp lại ông, tạm biệt.

Goodbye.

Tạm biệt.