17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

apartment

căn hộ

Xóa

bedroom

phòng ngủ

Xóa

kitchen

nhà bếp

Xóa

bathroom

buồng tắm

Xóa

sofa

ghế sofa, ghế trường kỷ

Xóa

behind

ở phía sau, đằng sau

Xóa

move

di chuyển, chuyển nhà

Xóa

townhouse

nhà phố

Xóa

country house

nhà ở nông thôn

Xóa

living room

phòng khách

Xóa

next to

kế bên, ở cạnh