17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

put

để, đặt, bỏ, đút, cho vào (ở đâu, vào cái gì ...)

Xóa

sunburn

sự sạm nắng, sự cháy nắng

Xóa

food

thức ăn; thực phẩm