Giả lập hội thoại


Hey, Paul! Over here!

Paul ! Tớ ở đây.

Hi, Duong! How's it going? Getting over the jet lag?

Chào Dương! Thế nào rồi? Cậu đã hết mệt sau chuyến bay chưa?

Yes, I slept pretty well last night. Hey, thanks so much for showing me around today.

Cả tối qua mình ngủ khá ngon. À, cảm ơn cậu nhiều vì hôm nay đã dẫn mình đi thăm quanh đây.

No worries, it'll be good fun.

Không sao đâu, vui mà.

So, are you from around here?

Cậu sống ở quanh khu này à?

Me? Yes, I was born and grew up here. Sydney's my hometown.

Mình á? Đúng vậy, mình sinh ra và lớn lên ở đây - Sydney là quê hương của mình.

It's fabulous. Is it an ancient city?

Thật kì diệu. Nó là một thành phố cổ phải không?

No, it's not very old, but it's Australia's biggest city, and the history of our country began here.

Không, nó không cổ lắm, nhưng là thành phố lớn nhất ở Úc và lịch sử đất nước mình bắt nguồn ở thành phố này.

Wow! So what are the greatest attractions in Sydney?

Wow! Vậy những điểm hấp dẫn nhất ở Syney là gì?

Well, its natural features include Sydney Harbour, the Royal National Park, and Bondi Beach. Man-made attractions such as the Royal Botanic Gardens, Sydney Opera House, and the Harbour Bridge are also well known to visitors.

Điểm hấp dẫn tự nhiên là Cảng Sydney, Công viên Quốc gia Hoàng gia và bãi biển Bondi. Nhân tạo thì có Thảo cầm viên hoàng gia, Nhà hát Sydney, Cầu Cảng cũng rất thu hút khách du lịch.

What about transport?

Thế còn giao thông thì sao?

Public transport here is convenient and reliable: you can go by bus, by train, or light rail. Taxis are more expensive, of course.

Giao thông công cộng ở đây rất tiện lợi và đáng tin. Bạn có thể đi xe buýt, đi tàu hoặc tàu điện. Taxi ở đây tất nhiên là khá đắt.

And is Sydney good for shopping?

Mua sắm ở Sydney có tốt không?

Of course! You know, Sydney's a metropolitan and multicultural city, so we have a great variety of things and foods from different countries. I'll take you to Paddington Market later, if you like.

Ồ tất nhiên rồi. Cậu biết mà Sydney là một thành phố đô thị và đa văn hóa, vậy nên có rất nhiều đồ và món ăn từ các quốc gia khác nha. Nếu cậu thích, lát nữa mình sẽ đưa cậu tới chợ Paddington.

Wonderful. What about education? Are there many universities?

Tuyệt vời! Thế còn giáo dục thì sao? Có nhiều trường đại học không?

Sydney has five big universities and some smaller ones. The oldest of them was set up in 1850,1 believe.

Sydney có 5 trường đại học lớn và một vài trường nhỏ. Trường cổ nhất thành lập từ năm 1850, mình nhớ là thế.

Oh, it sounds like a good place to get higher education. I like this town!

Ồ, nghe có vẻ là một nơi tốt cho giáo dục đại học. Mình thích nơi này quá.