Giả lập hội thoại


This is a great idea, Duong. I love picnics.

Đây là ý kiến hay, Dương à. Mình thích dã ngoại!

Me too, Phuc. I think Lucas like them too.

Mình cũng thế, Phúc à. Mình nghĩ Lucas cũng thích dã ngoại.

Haha. Lucas is so friendly.

Ha ha. Lucas thật thân thiện!

Can you pass me the biscuits, please?

Bạn có thể chuyển bánh quy cho mình được không?

Yes, sure.

Được thôi.

Thank you. What are you reading, Phuc?

Cảm ơn. Bạn đang đọc gì vậy phúc?

4teen. It's my favorite magazine.

4Teen. Đó là tạp chí yêu thích của mình!

Oh, look, it's Mai. And she is with someone.

Ổ, nhìn kìa! Đó là Mai. Và bạn ấy đang đi với ai đó.

Oh, who's that? She has glasses and she has long black hair.

Ồ, ai đó? Cô ấy đeo kiếng và có mái tóc đen dài.

I don't know. They're coming over.

Mình không biết. Họ đang đi qua kìa.

Hi Phuc, hi Duong. This is my friend, Chau.

Chào Phúc, chào Dương. Đây là bạn mình, Châu.

Hi, Chau. Nice to meet you.

Chào Châu. Hân hạnh gặp bạn.

Nice too meet you too.

Mình cũng thế.

Would you like to sitdown? We have lots of food.

Bạn muốn ngồi xuống không? Tụi mình có nhiều đồ ăn lắm.

Oh, sorry, we can't. It's time to go home. This evening we are working on our school project.

Ổ xin lỗi, chúng mình không thể. Đến giờ về nhà rồi. Tối nay chúng mình sẽ làm việc về dự án của trường.

Sounds great. I'm going to the judo club with my brother. How about you, Phuc?

Tuyệt đấy. Mình sẽ đến câu lạc bộ judo với anh trai. Còn bạn?

I'm visiting my grandma and grandpa.

Mình sẽ thăm ông bà mình.

Ok, see you later.

Được rồi. Hẹn gặp lại nhé!

Bye.

Tạm biệt!