Hội thoại giả lập - Getting started - Một vị khách bất ngờ


Giả lập hội thoại


Nói trước

This is a great idea, Duong. I love picnics.

Đây là ý kiến hay, Dương à. Mình thích dã ngoại!

Nói sau

Me too, Phuc. I think Lucas like them too.

Mình cũng thế, Phúc à. Mình nghĩ Lucas cũng thích dã ngoại.

Nói trước

Haha. Lucas is so friendly.

Ha ha. Lucas thật thân thiện!

Nói sau

Can you pass me the biscuits, please?

Bạn có thể chuyển bánh quy cho mình được không?

Nói trước

Yes, sure.

Được thôi.

Nói sau

Thank you. What are you reading, Phuc?

Cảm ơn. Bạn đang đọc gì vậy phúc?

Nói trước

4teen. It's my favorite magazine.

4Teen. Đó là tạp chí yêu thích của mình!

Nói sau

Oh, look, it's Mai. And she is with someone.

Ổ, nhìn kìa! Đó là Mai. Và bạn ấy đang đi với ai đó.

Nói trước

Oh, who's that? She has glasses and she has long black hair.

Ồ, ai đó? Cô ấy đeo kiếng và có mái tóc đen dài.

Nói sau

I don't know. They're coming over.

Mình không biết. Họ đang đi qua kìa.

Nói trước

Hi Phuc, hi Duong. This is my friend, Chau.

Chào Phúc, chào Dương. Đây là bạn mình, Châu.

Nói sau

Hi, Chau. Nice to meet you.

Chào Châu. Hân hạnh gặp bạn.

Nói trước

Nice too meet you too.

Mình cũng thế.

Nói sau

Would you like to sitdown? We have lots of food.

Bạn muốn ngồi xuống không? Tụi mình có nhiều đồ ăn lắm.

Nói trước

Oh, sorry, we can't. It's time to go home. This evening we are working on our school project.

Ổ xin lỗi, chúng mình không thể. Đến giờ về nhà rồi. Tối nay chúng mình sẽ làm việc về dự án của trường.

Nói sau

Sounds great. I'm going to the judo club with my brother. How about you, Phuc?

Tuyệt đấy. Mình sẽ đến câu lạc bộ judo với anh trai. Còn bạn?

Nói trước

I'm visiting my grandma and grandpa.

Mình sẽ thăm ông bà mình.

Nói sau

Ok, see you later.

Được rồi. Hẹn gặp lại nhé!

Nói trước

Bye.

Tạm biệt!