17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

picnics

dã ngoại

Xóa

friendly

thân thiện; hữu nghị

Xóa

biscuits

bánh quy

Xóa

magazine

tạp chí

Xóa

glasses

kính; thủy tinh

Xóa

long

dài, xa

Xóa

food

thức ăn; thực phẩm

Xóa

project

dự án; đề án

Xóa

friend

bạn