Học câu

This is a present for you, son.
Quà cho con trai này.
Thu âm
Nghe lại
A kite! How cool! Thank you dad.
Ôi 1 cái diều! Thật tuyệt! Con cảm ơn bố.
Thu âm
Nghe lại
I made it for you, just like your grandfather used to make one for me.
Bố đã làm nó cho con đấy., giống như ông nội đã từng làm cho bố.
Thu âm
Nghe lại
Is it a family tradition?
Đó là truyền thống gia đình à bố?
Thu âm
Nghe lại
Yes. for generations.
Đúng con à, truyền thống theo từng thế hệ.
Thu âm
Nghe lại
I love it. So when you were a kid. what did you use to do for entertainment?
Con rất thích. Vậy khi còn nhỏ bố hay làm gì để giải trí?
Thu âm
Nghe lại
Oh, it was all very simple back then. We didn't have television or the internet. A mobile movie team used to come once every two months, and everyone from the village would be there. The children were always early, trying to get a place near the screen.
À, mọi thứ đều rất giản đơn. Bố không có tivi hay mạng gì cả. Đội chiều phim thường tới 2 tháng 1 lần, và tất cả mọi người trong làng sẽ tới xem. Trẻ con thì luôn đến sớm, cố gắng lấy 1 vị trí gần màn chiếu.
Thu âm
Nghe lại
I suppose it was a special occasion, wasn't it?
Con đoán nó là dịp rất đặc biệt phải không bố?
Thu âm
Nghe lại
Sure.
Chắc chắn rồi.
Thu âm
Nghe lại
I wish there were movie teams like that now.
Con ước bây giờ cũng có đội chiếu phim như thế.
Thu âm
Nghe lại
Yeah, it was a lot of fun.
ừ, vui lắm.
Thu âm
Nghe lại
Then how did you get to know about the world outside?
Làm thế nào để bố biết về thế giới bên ngoài.
Thu âm
Nghe lại
We had the radio; actually, only wealthy people did. The whole village used to listen to the news programme through a loudspeaker.
Nhà mình có 1 cái đài; thực ta, chỉ người có điều kiện mới có nó thôi. Cả làng nghe các chương trình tin tức qua loa phát thanh.
Thu âm
Nghe lại
Wow, I can't imagine that.
Wow, con không thể tưởng tượng được.
Thu âm
Nghe lại
I know. The worlds changed a lot, son. It's much easier now.
Bố biết, cuộc sống đã thay đổi quá nhiều con trai à. Mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Thu âm
Nghe lại
Do you miss the past, dad?
Bố có nhớ ngày xưa không?
Thu âm
Nghe lại
I suppose I do. Sometimes I wish I could go back to that time.
Bố nghĩ là có. Đôi khi bố ước mình có thể quay lại thời đó.
Thu âm
Nghe lại