17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

atmosphere

không khí, môi trường

Xóa

gallery

nhà trưng bày nghệ thuật

Xóa

paintings

những bức vẽ, những bức tranh

Xóa

weekend

kỳ [nghỉ] cuối tuần (bao gồm ngày thứ bảy và chủ nhật)

Xóa

musicians

nhạc sĩ

Xóa

colourful

nhiều màu sắc

Xóa

cinema

(từ Mỹ movie house, movie theater) rạp chiếu phim