17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

milk

sữa

Xóa

jug

bình

Xóa

captivate

thu hút

Xóa

audience

khán giả

Xóa

conference

hội thảo

Xóa

venue

địa điểm

Xóa

cheap

rẻ, rẻ tiền

Xóa

danish

Đan Mạch

Xóa

realise

nhận ra

Xóa

expensive

đắt đỏ

Xóa

excellent

tốt, tuyệt

Xóa

research

sự nghiên cứu

Xóa

university

trường đại học