Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
The Monte Carlo Rally, which started in 1911, is Europe's most famous motoring event.
Cuộc đua xe hơi Monte Carlo, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1911, là cuộc đua nổi tiếng nhất Châu Âu.
Competitors leave from several points around Europe and follow routes of approximately equal length to a rallying point which will be Geneva this year.
Các tay đua xuất phát từ các nơi khác nhau ở Châu Âu và đi theo lộ trình dài xấp xỉ bằng nhau để đổ về một điểm tập trung mà năm nay là Geneva.
They then follow a single route to the finish.
Sau đó họ sẽ theo cùng một đường đua duy nhất để về đích.
The rally consists of five daily stages, beginning on Sunday morning,
Cuộc đua gồm 5 chặng, mỗi chặng một ngày, bắt đầu vào sáng Chủ Nhật,
and each competitor will have driven about 3000 kilometres by Thursday night.
và vào sáng thứ Năm thì mỗi tay đua sẽ vượt được khoảng 3000 km.
It is not a race.
Đây không phải là một cuộc tranh tài về tốc độ.
The winner is decided on a points system.
Người thắng được quyết định theo một thang điểm.
Drivers have to maintain an average speed between control points,
Các tay đua phải giữ được tốc độ trung bình giữa những điểm kiểm soát;
and there are also special tests of driving skill
ngoài ra còn có những cuộc sát hạch đặc biệt về kỹ năng lái xe
in different conditions on the way.
trong những điều kiện khác nhau trên đường đua.
This is radio Wessex on 203 metres, medium wave.
Đây là đài Wessex phát trên bước sóng 203 mét, băng sóng trung.
It's nine o'clock on Monday 25th January
Bây giờ là 9 giờ ngày thứ Hai 25 tháng Giêng
and this is Barry King reporting from Dover.
và Barry King đang tường thuật với các bạn từ Dover.
The British competitors in the Monte Carlo Rally have just arrived here at the end of the second stage in this year's competition.
Các tay đua Anh tham dự cuộc đua Monte Carlo vừa mới tới đây vào cuối chặng hai trong cuộc so tài năm nay.
Russell Cook, who's driving a Sunbeam Lotus, is leading.
Russell Cook, người cầm lái chiếc Sunbeam Lotus, đang dẫn đầu.
The Triumph driven by Tony Bond, who won last year's rally, crashed in Yorkshire this morning.
Chiếc Triumph do Tony Bond cầm lái, người đã đoạt giải năm rồi, đã bị lật ở Yorkshire vào sáng hôm nay.
Tony was unhurt but will be unable to continue.
Tony không bị thương tích gì, nhưng không có khả năng tiếp tục cuộc đua được nữa.
Seven other cars have withdrawn due to bad weather conditions.
Bảy chiếc xe khác đã bỏ cuộc vì thời tiết xấu.
Tonight the cars, which left from Glasgow on Sunday morning,
Tối hôm nay, đoàn đua khởi hành từ Glasgow vào sáng chủ nhật,
will be crossing the English Channel.
sẽ vượt qua eo biển Manche.
Học câu