Học câu

That’s a great calling card, if you don’t mind me saying.
Nếu cô không phiền tôi nói, thật là một tấm danh thiếp đẹp.
Thu âm
Nghe lại
Oh, thanks. Our company thought these cute figures would get us noticed at conferences.
Ồ, cảm ơn anh. Công ty chúng tôi cho rằng hình nhân vật ngộ nghĩnh sẽ khiến chúng tôi nổi bật khi dự hội thảo.
Thu âm
Nghe lại
Great idea. I think I’ll ask for one when I get back.
Ý kiến hay. Tôi nghĩ khi quay về tôi sẽ yêu cầu công ty làm cho tôi một cái như thế.
Thu âm
Nghe lại
They’re certainly eye-catching, but they’re a bit bulky to carry around, you know.
Đương nhiên là nó rất dễ gây chú ý, nhưng anh biết đấy, nó hơi quá cỡ để mang bên mình.
Thu âm
Nghe lại
Do you mind if I take a look at one?
Cô có phiền nếu tôi xem thử không?
Thu âm
Nghe lại
Sure, here you go.
Được chứ, đây anh.
Thu âm
Nghe lại
Thanks, that’s great. Valerie, er, Valerie Car... Sorry, how do you say your name?
Cảm ơn cô, rất tuyệt. Valerie , ờ, Valerie Car... Xin lỗi, tên cô đọc thế nào nhỉ?
Thu âm
Nghe lại
Ah, it’s Valerie Carlyle. From Lennox, the pharmaceutical division.
À, Valerie Carlyte. Đến từ Lennox, ngành dược.
Thu âm
Nghe lại
And how’s business in your part of the world, Valerie?
Thế công việc kinh doanh ở chỗ cô như thế nào, Valerie?
Thu âm
Nghe lại
Oh, just call me Val. Not bad. Sales have picked up again in the US.
Ồ, cứ gọi tôi là Val. Không tệ. Doanh số bán hàng ở Mỹ đã tăng trở lại.
Thu âm
Nghe lại
So I hear. That must be a relief. Oh, look, have you seen the menu for dinner this evening?
Ra vậy. Chắc hẳn là nhẹ cả người. Ồ, xem này, cô đã xem thực đơn tối nay chưa?
Thu âm
Nghe lại
Mmm, yes, but I didn’t enjoy the dinner very much last night. Did you?
Ừm, rồi, nhưng tôi không thích bữa tối nay lắm. Anh thích chứ?
Thu âm
Nghe lại
Well, it’s always good to try some of the local dishes, but, frankly, I’m not too keen on very rich food.
Ồ, tôi luôn thích nếm thử món ăn bản địa, nhưng, thật sự thì, tôi không sành ăn các món nhiều chất béo.
Thu âm
Nghe lại
I know what you mean. Neither am I.
Tôi hiểu ý anh. Tôi cũng vậy.
Thu âm
Nghe lại