17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

mountain

núi

Xóa

island

hòn đảo

Xóa

rock

hòn đá, phiến đá