Giả lập hội thoại


Nói trước

Dad and I are going to the opera tonight and we won't be home until 9 p.m. You'll have to eat dinner alone. There's some food for you in the fridge.

Ba và mẹ sẽ đi xem nhạc opera tối nay và sẽ về nhà lúc 9 giờ. Con sẽ phải ăn tối một mình. Có một ít thức ăn cho con trong tủ lạnh.

Nói sau

OK. Like what, Mum?

Được ạ. Cái gì vậy mẹ?

Nói trước

Some meat with tofu and some fried vegetables. I'm afraid there isn't any bread left, but you can have noodles instead.

Một ít thịt với tàu hủ và rau xào. Mẹ e là không đủ bánh mì còn lại, nhưng con có thể thay bằng mì.

Nói sau

Er. but I usually have rice, Mum.

Ơ, nhưng con thường ăn cơm mà mẹ.

Nói trước

There's some rice left from lunch. Just warm it up.

Có một ít cơm còn lại vào bữa trưa. Chỉ cần hâm nóng nó lên.

Nói sau

All right. Mum. What is there to drink?

Được rồi mẹ. Có gì để uống không mẹ?

Nói trước

There's milk, juice, or mineral water.

Có sữa, nước ép hoặc nước khoáng.

Nói sau

How much milk is there?

Còn bao nhiêu sữa ạ?

Nói trước

Oh, I forgot... There isn't any milk left. buy some tomorrow. You can have some orange juice instead. How many cartons do you want?

Ồ, mẹ quên rồi... Không còn đủ sữa. Mẹ sẽ mua một ít vào ngày mai. Con có thể uống nước cam ép. Con muốn mấy hộp?

Nói sau

One... No, wait. two please.

Một ạ... Khoan mẹ đợi chút, hai hộp đi ạ.