Hội thoại giả lập - Getting Started - Chúc mừng năm mới


Giả lập hội thoại


Nói trước

Welcome back to 'Around the World in 30 minutes'. Thanks again Sunanta for telling us about New Year celebrations in Thailand. Next we have Phong from Viet Nam. Hi Phong.

Chào mừng trở lại chương trình “Vòng quanh thế giới trong 30 phút”. Cảm ơn Sunanta một lần nữa đã nói cho chúng ta về những ngày lễ trong năm mới ở Thái Lan. Kế tiếp, chúng ta sẽ chào mừng sự có mặt của bạn Phong đến từ Việt Nam. Chào Phong.

Nói sau

Hi.

Xin chào.

Nói trước

Your New Year is called Tet. isn't it?

Năm mới của nước bạn được gọi là Tết phải không?

Nói sau

That's right.

Đúng vậy.

Nói trước

The Vietnamese celebrate Tet at different times each year, don't they?

Người Việt Nam mừng ngày Tết vào những thời điểm khác nhau mỗi năm phải không?

Nói sau

Yes. This year, we will celebrate Tet at the end of January.

Vâng, đúng vậy. Năm nay chúng tôi sẽ tổ chức Tết vào cuối tháng một.

Nói trước

What should people do to celebrate Tet?

Mọi người làm gi để tổ chức ăn mừng ngày Tết?

Nói sau

A lot. Its the busiest time of the year.

Nhiều lắm. Đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm.

Nói trước

What, for example?

Ví dụ như là?

Nói sau

You should make your house look beautiful at Tet so you should clean and decorate it. You should also buy flowers and plants. But you shouldn't buy fireworks.

Bạn nên trang hoàng nhà cửa cho thật đẹp vào dịp Tết vì thế bạn sẽ lau chùi và trang trí nó. Bạn cũng nên mua hoa và cây cảnh. Nhưng bạn không nên mua pháo bông nhé.

Nói trước

Do you travel during Tet?

Bạn có đi du lịch vào dịp Tết không?

Nói sau

Not often. Tet is a time for family gatherings.

Không thường xuyên lắm. Vì Tết là khoảng thời gian sum họp gia đình.

Nói trước

Yes, and ... Do you eat a lot?

À vâng... Vậy các bạn có ăn uống nhiều không?

Nói sau

Yes, eating great food is the best thing about Tet! Oh, and getting lucky money. Ha ha.

Có, ăn nhiều thức ăn là một điều tốt nhất vào ngày Tết. ồ, và cả tiền lì xì nữa.

Nói trước

Great! Thank you, Phong. Coming up, we have Yumiko from Japan...

Tuyệt! Cảm ơn Phong. Kế tiếp chúng ta sẽ chào mừng Yumiko đến từ Nhật Bản...