17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

flower

hoa

Xóa

firework

pháo hoa

Xóa

lucky

may mắn;

Xóa

decorate

trang hoàng, trang trí

Xóa

celebrate

kỉ niệm