Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What are you doing, Mai?
Con đang làm gì vậy Mai?
I'm preparing for a trip to the Temple of Literature and the Imperial Academy.
Con đang chuẩn bị cho chuyến đi đến Văn Miếu và Quốc Tử Giám.
Did you know that it was started in the 11th century? The Imperial Academy is considered the first university in Viet Nam.
Con có biết nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 không? Quốc Tử Giám được xem là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.
Yeah, we learned about that in school. Mum, this is the list of the things I plan to take with me.
Có ạ, chúng con đã học được điều đó ở trường ạ. Mẹ, đây là danh sách các thứ mà con dự định mang theo.
Let me have a look. ... You definitely don't need an umbrella. It's winter and there's not much rain.
Để mẹ xem... Con chắc chắn không cần dù đâu. Bây giờ là mùa đông và không có nhiều mưa.
Will it be cold?
Trời sẽ lạnh chứ mẹ?
Yes, it's a good idea to take warm clothes.
Có, mang theo áo ấm là ý hay đó.
The Temple of Literature is a beautiful place. It's surrounded by trees and contains many interesting things. You'd better take the camera.
Văn Miếu là một nơi đẹp. Nó được bao quanh bởi cây và chứa nhiều bảo vật thú vị. Con nên mang theo máy chụp hình.
Học câu