Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Can you believe its the school's 60th anniversary?
Cậu có tin được là hôm nay là kỉ niệm 60 năm thành lập trường không?
I know! I really like the photo exhibition. Its fascinating to see how the school used to look.
Mình biết.Mình rất thích triển lãm ảnh. Thật hào hứng khi nhìn thấy trường mình ngày xưa trông như thế nào!
Look — these two pictures were taken in 1970.
Nhìn kìa! Hai bức ảnh này được chụp vào năm 1970.
Wow, that long ago? The school looks more like thatched houses with paddy fields all around. You can see there were only a few classrooms and the walls were made of mud and straw and, look — trenches!
Lâu vậy rồi á? Trường trông giống những ngôi nhà lợp mái tranh với những cánh đồng lúa bao quanh. Chỉ có một vài lớp học và tường thì làm bằng bùn và rơm. Nhìn kìa- có cả hầm nữa.
Hey, and these pictures were taken in 1985. Look at the broken tiled roof and wooden window frames... and some of them are missing.
Này các câu, những bức này chụp năm 1985. Nhìn những viên gạch lát bị nứt kìa, cả khung cửa gỗ nữa... Mottj vài chỗ bị mất.
Right! Things have improved considerably now. We have everything... comfortable classrooms, learning facilities like computer rooms...
Ừ. Mọi thứ bây giờ được cải thiện đáng kể. Chúng ta có mọi thứ. Lớp học thoải mái, cơ sở vật chất đầy đủ như phòng máy tính chẳng hạn ...
Yeah, we also have nice uniforms and proper shoes. We're much luckier these days... But, I'm not sure our grades are better...
Đúng, chúng mình có đồng phục đẹp. Chúng ta may mắn hơn ngày xưa nhiều. Nhưng mình không chắc rằng kết quả học tập tốt hơn đâu...
Học câu