Giả lập hội thoại


So, here’s my taxi. Well, thanks so much for a good meeting. It was great to meet both of you.

Ồ, taxi của tôi đến rồi. À, cảm ơn vì cuộc gặp mặt ý nghĩa. Thật tuyệt vì được gặp cả hai bạn.

The same for us. Thanks for coming. It was a very productive meeting. So, we’ll be in contact by email as usual.

Chúng tôi cũng vậy. Cảm ơn Ngài đã đến. Cuộc gặp mặt hôm nay thật hiệu quả. Vậy, chúng ta vẫn giữ liên lạc qua email như thông lệ chứ.

Yes, of course. Bye.

Tất nhiên rồi. Tạm biệt

Have a nice trip! Bye.

Chúc ngài có một chuyến đi tốt đẹp! Tạm biệt.

So long for now.

Hẹn gặp lại!