Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Hi, Mai. I'm OK. thanks. How about you? What did you do yesterday?
Chào Mai. Mình khỏe, cảm ơn. Bạn khỏe không? Hôm qua bạn làm gì?
I'm good. Yesterday morning I stayed at home and played with my brother. In the afternoon I cycled round the lake near my home.
Mình khỏe. Sáng hôm qua mình ở nhà và chơi với em trai. Buổi chiều mình đạp xe quanh hồ gần nhà.
Oh, good. That sounds really healthy. By the way, how do you come to school?
Ồ, tốt, điều đó dường như thật sự có lợi cho cơ thể. Nhân tiện, bạn đến trường bằng gì?
My dad usually drives me to school. I used to go on foot when I was in primary school. But the new school's too far to walk now.
Ba mình thường lái xe đưa mình đến trường. Mình từng đi bộ khi mình học tiểu học. Nhưng bây giờ trường mới quá xa nên không thể đi bộ được.
How far is it from your house to here?
Từ nhà bạn đến đây bao xa?
It's about two kilometres.
Khoảng 2km.
How long does it take you?
Bạn đi mất khoảng bao lâu?
Do you come by car every day?
Bạn đến trường bằng xe hơi mỗi ngày à?
Học câu