17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

cycle

đạp xe

Xóa

traffic

sự đi lại, sự giao thông

Xóa

yesterday

hôm qua

Xóa

morning

buổi sáng

Xóa

afternoon

buổi chiều

Xóa

healthy

khỏe mạnh

Xóa

primary

(thường, thuộc ngữ) nguyên thủy, đầu tiên, sơ cấp, tiểu học