17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

aquatic

dưới nước

Xóa

dump

vứt bỏ

Xóa

poison

thuốc độc

Xóa

illustrate

minh họa

Xóa

factory

xí nghiệp; nhà máy

Xóa

believe

tin, tin tưởng

Xóa

bird

con chim

Xóa

dead

chết