Giả lập hội thoại


What are your hobbies?

Sở thích của anh là gì?

I enjoy sports, music, films and books.

Tôi thích thể thao, âm nhạc, phim và sách.

What do you like to read?

Anh thích đọc gì?

I read everything. I can get my hands on but I love stories best.

Tôi đọc mọi thứ tôi có trong tay nhưng tôi thích đọc truyện nhất.

Who are you favourite authors?

Tác giả yêu thích của anh là ai?

Shakepeare. I enjoy reading the plays by him very much.

Shakepeare. Tôi rất thích đọc những vở kịch của ông ấy.

Do you drink?

Anh có uống rượu không?

Yes, a little.

Vâng, chút chút.

You are a smoker?

Anh có hút thuốc không?

No, I am not.

Không tôi không ạ.