17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

hobbies

sở thích

Xóa

sports

thể thao

Xóa

music

âm nhạc, nhạc

Xóa

story

câu chuyện

Xóa

smoker

người hút thuốc

Xóa

author

tác giả

Xóa

film

phim

Xóa

book

sách