17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

tennis

quần vợt

Xóa

congratulations

sự chúc mừng

Xóa

equipment

thiết bị, dụng cụ