17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

places

nơi, chỗ

Xóa

weather

thời tiết

Xóa

egg-shaped

hình quả trứng

Xóa

building

tòa nhà