Giả lập hội thoại


Have you got married?

Anh đã lập gia đình chưa?

Yes, madam. I'm married.

Thưa bà rồi ạ. Tôi đã kết hôn.

Is your wife working?

Vợ của anh đi làm không?

Yes, she is.

Có.

Where and what kind of work does your wife do?

Vợ của anh làm việc gì và ở đâu?

She is a school teacher in Nanjing.

Cô ấy là giáo viên ở Nam Kinh.

How many dependents do you have?

Anh có bao nhiêu người phụ thuộc?

I have a five-year-old daughter.

Tôi có một con gái 5 tuổi.